Werkwijze logopediepraktijk Qcenter

Werkwijze logopediepraktijk Qcenter

Werkwijze logopediepraktijk Qcenter

1. Aanmelding

Indien u  een afspraak wilt maken voor uzelf uw kind of iemand anders, kunt u dat op meerdere manieren doen:

  • Aanmeldformulier op de website invullen
  • Telefonisch contact opnemen via het algemeen nummer: 06-57540317
  • Contact opnemen via mail: info@qcenter.nl

2. Eerste afspraak

Tijdens de eerste afspraak maakt u kennis met de logopedist. Zij zal een aantal vragen stellen om uw hulpvraag duidelijk in beeld te krijgen. Daarnaast zullen er een aantal algemene vragen worden gesteld.

Tijdens de eerste afspraak dient u de volgende documenten mee te nemen:

  • Geldig identiteitsbewijs
  • Verwijsbrief

3. Onderzoek

Op basis van de besproken gegevens tijdens de eerste afspraak, bepaalt de logopedist of logopedisch onderzoek noodzakelijk is en zo ja, op welke manier dit plaatsvindt. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een test en/of een (spel)observatie. Als blijkt dat behandeling nodig is, stelt de logopedist samen met u het behandeldoelen op, wordt het behandeltraject met u doorgesproken en start de behandeling.

4. Behandeling

Cliënten worden meestal één keer per week behandeld. Een behandeling duurt 25 minuten. Tijdens en ná de therapie wordt actieve participatie van u verwacht om  de logopedische doelen te kunnen behalen.

Wanneer het niet mogelijk is om naar de praktijk te komen kan de logopedist aan huis behandelen. Hiervoor is een specifieke verwijzing van de huisarts nodig.

5. Huiswerk

Na elke behandeling krijgt u of uw kind oefeningen mee voor thuis. Het is belangrijk deze dagelijks te herhalen. De logopedist bespreekt met u hoe u de oefeningen thuis kunt uitvoeren. Als er niet geoefend wordt, zullen de resultaten van de behandeling langer op zich laten wachten of uitblijven.

6. Vergoeding

Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Voor kinderen tot 18 jaar geldt dat zij de behandeling volledig vergoed krijgen. Voor volwassenen (18 jaar en ouder) geldt het eigen risico, afhankelijk van uw gekozen eigen risico. Wilt u precies weten wat u wel en niet vergoed krijgt, dan kunt u dit het beste bij uw zorgverzekering navragen.

7. Afsluiting behandeling

Als na herhalingsonderzoek blijkt dat verdere behandeling niet meer nodig is, zal de logopedist dit met u bespreken. Wanneer de doelen naar ieders tevredenheid zijn bereikt, kan de behandeling worden afgesloten. Zowel u als uw huisarts en/of verwijzer ontvangen een eindverslag, met daarin (indien noodzakelijk) een geplande controle-afspraak.

8. tevredenheidsonderzoek

Q Center Logopedie hecht waarde aan kwaliteitsverbetering. Na het afronden van de behandeling krijgt u automatisch van QDNA een email met het verzoek een vragenlijst in te vullen. Het invullen van deze vragenlijst kan volledig anoniem. Indien gewenst kunt u deze vragenlijst invullen tijdens de laatste behandeling op de I-pad van de praktijk.

Meld je aan bij logopediepraktijk Qcenter

Vul dit formulier in en we nemen uw aanvraag binnen 48 uur in behandeling.