Logopediepraktijk Qcenter

Wij gunnen iedereen, van jong tot oud, een zorgeloze communicatie

Logopediepraktijk Qcenter

Wij gunnen iedereen, van jong tot oud, een zorgeloze communicatie

Logopediepraktijk Qcenter

Wij gunnen iedereen, van jong tot oud, een zorgeloze communicatie

Kinderen

Volwassenen

Logopediepraktijk Qcenter

Logopedie is de kunst stoornissen in de communicatie of bij het eten en drinken te voorkomen, te beperken  of te verhelpen. 

Al op zeer jonge leeftijd kunnen communicatie-problemen zoals een onduidelijke uitspraak, een kleine woordenschat of moeite met het maken van zinnen een groot probleem zijn.

Jonge kinderen kunnen in een sociaal isolement raken, omdat ze zich niet goed kunnen uiten of de ander niet begrijpen. Bij het schoolgaande kind kunnen naast de voorgaande problemen eveneens lees-en spellingsproblemen optreden. Hierdoor ontstaan vaak leerachterstanden.

Op volwassen leeftijd kunnen eveneens communicatieproblemen optreden. Zo kunnen er stemproblemen ontstaan t.g.v. een verkeerde ademhaling, verkeerd stemgebruik of stembandknobbeltjes. Daarnaast kunnen er spraak-en/ of taalproblemen ontstaan t.g.v. hersenletsel (bijvoorbeeld CVA). Bij Q Center Logopedie streven we ernaar om een zorgeloze communicatie voor iedereen mogelijk te maken.

De logopedisten binnen ons team richten zich naast de communicatieve problemen tevens op stoornissen die veroorzaakt worden door een verstoord evenwicht in de spieren rondom het mondgebied. Hierbij kan op jonge leeftijd gedacht worden aan overmatig kwijlen en problemen met de (fles)voeding. Op oudere leeftijd kan logopedie ingezet worden voor het juist aanleren van het slikverloop. Tevens kunnen wij ondersteuning bieden bij verslikken.

Logopediepraktijk Qcenter

Logopedie is de kunst stoornissen in de communicatie of bij het eten en drinken te voorkomen, te beperken  of te verhelpen.

Al op zeer jonge leeftijd kunnen communicatieproblemen zoals een onduidelijke uitspraak, een kleine woordenschat of moeite met het maken van zinnen een groot probleem zijn.

Jonge kinderen kunnen in een sociaal isolement raken, omdat ze zich niet goed kunnen uiten of de ander niet begrijpen. Bij het schoolgaande kind kunnen naast de voorgaande problemen eveneens lees-en spellingsproblemen optreden. Hierdoor ontstaan vaak leerachterstanden.

Op volwassen leeftijd kunnen eveneens communicatieproblemen optreden. Zo kunnen er stemproblemen ontstaan t.g.v. een verkeerde ademhaling, verkeerd stemgebruik of stembandknobbeltjes. Daarnaast kunnen er spraak-en/ of taalproblemen ontstaan t.g.v. hersenletsel (bijvoorbeeld CVA). Bij Q Center Logopedie streven we ernaar om een zorgeloze communicatie voor iedereen mogelijk te maken.

De logopedisten binnen ons team richten zich naast de communicatieve problemen tevens op stoornissen die veroorzaakt worden door een verstoord evenwicht in de spieren rondom het mondgebied. Hierbij kan op jonge leeftijd gedacht worden aan overmatig kwijlen en problemen met de (fles)voeding. Op oudere leeftijd kan logopedie ingezet worden voor het juist aanleren van het slikverloop. Tevens kunnen wij ondersteuning bieden bij verslikken.

Logopediepraktijk Qcenter

Logopedie is de kunst stoornissen in de communicatie of bij het eten en drinken te voorkomen, te beperken  of te verhelpen.

Al op zeer jonge leeftijd kunnen communicatieproblemen zoals een onduidelijke uitspraak, een kleine woordenschat of moeite met het maken van zinnen een groot probleem zijn.

Jonge kinderen kunnen in een sociaal isolement raken, omdat ze zich niet goed kunnen uiten of de ander niet begrijpen. Bij het schoolgaande kind kunnen naast de voorgaande problemen eveneens lees-en spellingsproblemen optreden. Hierdoor ontstaan vaak leerachterstanden.

Op volwassen leeftijd kunnen eveneens communicatieproblemen optreden. Zo kunnen er stemproblemen ontstaan t.g.v. een verkeerde ademhaling, verkeerd stemgebruik of stembandknobbeltjes. Daarnaast kunnen er spraak-en/ of taalproblemen ontstaan t.g.v. hersenletsel (bijvoorbeeld CVA). Bij Q Center Logopedie streven we ernaar om een zorgeloze communicatie voor iedereen mogelijk te maken.

De logopedisten binnen ons team richten zich naast de communicatieve problemen tevens op stoornissen die veroorzaakt worden door een verstoord evenwicht in de spieren rondom het mondgebied. Hierbij kan op jonge leeftijd gedacht worden aan overmatig kwijlen en problemen met de (fles)voeding. Op oudere leeftijd kan logopedie ingezet worden voor het juist aanleren van het slikverloop. Tevens kunnen wij ondersteuning bieden bij verslikken.

logopedie Limburg

Waarom logopediepraktijk Qcenter?

Hart voor onze clienten

Iedereen die zich bij Q Center Logopedie aanmeldt voor logopedische zorg is voor ons uniek. Tijdens het eerste kennismakingsgesprek brengen we de hulpvraag in beeld. Tijdens het vervolgtraject proberen we zo veel mogelijk aan uw wensen en verwachtingen te voldoen om ervoor te zorgen dat we onze samen opgestelde doelstelling zo goed mogelijk kunnen bereiken. Bij Q Center Logopedie respecteren wij de waarden en normen van verschillende culturen.

Profesionaliteit

Als logopedisten streven wij ernaar kwalitatief goede zorg te leveren. Wij volgen dan ook regelmatig bij- en nascholing om onze kennis te vergroten. Om de kwaliteit van het logopedisch handelen te waarborgen staan al onze logopedisten geregistreerd in het kwaliteitsregister voor Paramedici, nemen we deel aan kwaliteitskringen en zijn we lid van de beroepsvereniging.

Samenwerking

Wij werken samen met diverse professionals uit de zorg en het onderwijs om de behoeften van u en uw kind zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen. Dit houdt in dat wij, indien wij hiervoor toestemming hebben, regelmatig overleggen met de professionals die bij u of uw kind betrokken zijn Wij brengen elkaar op de hoogte van bevindingen en stemmen de behandeldoelen op elkaar af om de beste zorg te bieden. Wij zijn in Sittard eveneens aangesloten bij Kinderteam Sittard. Dit team bestaat momenteel uit een logopedist, kinderfysiotherapeut en kinderergotherapeut.

Zorg op maat

Bij Q Center logopedie vinden wij dat iedereen de zorg moet krijgen die hij of zij verdient. De zorg die wij bieden is dan ook niet standaard. Wij kijken naar een manier van werken die het best bij u of uw kind past. Zeker voor kinderen proberen wij de therapiesessies zo leuk mogelijk te maken. Wij zijn een groot voorstander van bewegend leren.

Continuïteit

Wij zijn bij Q Center Logopedie van mening dat continuïteit binnen de logopedische zorg van groot belang is. Tijdens schoolvakanties proberen wij zo veel mogelijk de logopedische behandeling voort te zetten. Het kan echter zijn dat u tijdens de schoolvakanties tijdelijk een andere logopedist krijgt die de behandeling van u of uw kind overneemt.

Vertrouwde sfeer

Onze praktijken beschikken over aangenaam huiselijk ingerichte en rolstoeltoegankelijke ruimtes met een overvloed aan materiaal. Bij kinderen werken we met vertrouwde thema’s en sluiten we aan op methodes die op school eveneens aan bod komen. Daarnaast proberen we zo veel mogelijk aan te sluiten op de belevingswereld van uw kind.  Wij maken veel gebruik van kleurrijk en kindvriendelijk materiaal.  

Meld je aan bij logopediepraktijk Qcenter

Vul dit formulier in en we nemen uw aanvraag binnen 48 uur in behandeling.