Logopedie voor Volwassenen

Een logopedist behandelt mensen in iedere levensfase: van nul tot honderd jaar. Bij iedere levensfase horen andere zorgvragen. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan: een baby of dreumes waarbij eten en drinken niet vanzelf gaat, kinderen die problemen hebben met de spraak, taal of het lezen, volwassenen die problemen hebben met de stem of ademhaling en ouderen die bijvoorbeeld problemen hebben met de spraak, taal of het goed kunnen doorslikken van voedsel als gevolg van een herseninfarct.

Logopedie voor Volwassenen

Een logopedist behandelt mensen in iedere levensfase: van nul tot honderd jaar. Bij iedere levensfase horen andere zorgvragen. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan: een baby of dreumes waarbij eten en drinken niet vanzelf gaat, kinderen die problemen hebben met de spraak, taal of het lezen, volwassenen die problemen hebben met de stem of ademhaling en ouderen die bijvoorbeeld problemen hebben met de spraak, taal of het goed kunnen doorslikken van voedsel als gevolg van een herseninfarct.

Logopedie voor Volwassenen

Een logopedist behandelt mensen in iedere levensfase: van nul tot honderd jaar. Bij iedere levensfase horen andere zorgvragen. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan: een baby of dreumes waarbij eten en drinken niet vanzelf gaat, kinderen die problemen hebben met de spraak, taal of het lezen, volwassenen die problemen hebben met de stem of ademhaling en ouderen die bijvoorbeeld problemen hebben met de spraak, taal of het goed kunnen doorslikken van voedsel als gevolg van een herseninfarct.

Wanneer ga je naar de logopedist?

Volwassenen

Volwassenen kunnen als gevolg van hersenletsel (bv. hersenbloeding), trauma of ziekte problemen ervaren met stem, spraak, taal en slikken.

Onder slikken verstaan we problemen bij het kauwen, bijvoorbeeld als het niet meer goed lukt om voedsel zo fijn te kauwen dat het makkelijk kan worden doorgeslikt. Ook leerkrachten die aan het einde van hun dag hun stem kwijt zijn, of volwassenen die door het roken schade hebben aan de stembanden kunnen terecht bij de logopedist.

SPRAAK

Een beroerte zet je leven op de kop. Opeens kun je grote problemen hebben met eten en drinken, met verslikken tot gevolg. Ook kunnen mensen soms heel moeilijk spreken en uit hun woorden komen. Problemen kunnen minder worden, maar zijn soms blijvend. Goede en snelle hulp is van grote betekenis. Een logopedist kan helpen bij het herstel of omgaan met de nieuwe situatie. Van advies over het soort voedsel tot oefenen met praten. De logopedist is specialist in taal en spraak en wat velen niet weten, ook bij slikproblemen.

Bij een aangezichtsverlamming werken spieren in het gezicht minder goed of helemaal niet meer doordat de aansturing door de zenuwen hapert. Verschillende oorzaken kunnen de boosdoener zijn, waaronder een virus. De aandoening kan tijdelijk van aard zijn, maar is soms helaas permanent. Met alle gevolgen van dien voor het praten, slikken en eten. Speciaal opgeleide logopedisten/mimetherapeuten kunnen patiënten bijstaan met uitleg en advies, begeleiding bij eventueel herstel of hulp om met de aandoening te leren leven.

Dysartrie is een spraakstoornis die wordt veroorzaakt door een beschadiging van het zenuwstelsel. Hierdoor werken de spieren onvoldoende die nodig zijn voor het ademen, de stemgeving en de uitspraak. Dit kan komen door een beroerte, tumor, ongeval, spierziekte of aandoening van de zenuwen. Een logopedist kan iemand helpen bij het verbeteren van de verstaanbaarheid, waarbij het resultaat afhangt van de aard en ernst van de aandoening. De logopedist richt zich niet alleen op de patiënt, maar ook aan de mensen in zijn of haar omgeving.

Je zou het een worsteling met het formuleren van woorden kunnen noemen. De aandoening heet spraakapraxie. Bij woorden komen niet automatisch de bijbehorende klanken en uitspraak naar voren. De hersenen zetten het niet allemaal goed op een rijtje, zou je beeldend kunnen zeggen. Patiënten blijven zoeken naar wat ze willen uitdrukken, maar het lukt ze niet de woorden te vinden. Taal wordt daardoor te complex. De oorzaak is hersenletsel. Een logopedist kan onderzoek doen, zo nodig doorverwijzen en verder een behandelplan opstellen. Daarbij worden ook mensen rondom de patiënt nauw betrokken om te zoeken naar mogelijkheden voor communicatie.

TAAL

Mensen met dyslexie hebben moeite met lezen en/of spellen. De definitie van dyslexie volgens Stichting Dyslexie Nederland (2008): ‘een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau’.

Logopedisten zijn deskundig op het gebied van diagnostiek en behandeling van spraak- en taalstoornissen. Hiermee onderscheiden zij zich van de andere beroepsgroepen die zich met dyslexie bezig houden, bijvoorbeeld orthopedagogen en remedial teachers. Dit is in het bijzonder van belang omdat zij kennis hebben van de diagnostiek en begeleiding van factoren die met dyslexie samenhangen, zoals fonologie (herkennen van klanken) en oproepsnelheid.

Logopedisten zijn vaak al in een vroeg stadium betrokken bij kinderen met dyslexie. Soms is er nog helemaal geen sprake van een kind dat in het leerproces vastloopt, maar zijn er wel al risicofactoren te signaleren. Goede begeleiding in een vroeg stadium ( onder andere met klanken en letters werken) kan dyslexie weliswaar niet voorkomen, maar wel de uitingsvorm ervan verkleinen. Dat de behandeling door een (gespecialiseerde) logopedist een grote bijdrage kan leveren aan het voorkomen van leesproblemen en het verminderen van het gevolg ervan staan buiten kijf.

 

In de behandeling wordt samengewerkt met de ouders en de school van het kind. Ook wordt rekening gehouden met de totale ontwikkeling van het kind en eventueel bijkomende problemen. Regelmatig, vaak oefenen met lezen, spelling en talige omgeving stimuleren is van belang. Ook de omgeving betrekken bij behandeling en stimulatie van de taal vanuit de directe omgeving hoort daarbij.

Afasie is een aandoening die iedereen kan overkomen. Afasie is minder bekend dan bijvoorbeeld Parkinson, terwijl er in Nederland bijna net zoveel mensen aan lijden. De aandoening is een taalstoornis veroorzaakt door niet-aangeboren hersenletsel. Afasie ontstaat vaak na een beroerte, maar kan ook het gevolg zijn van een trauma, tumoren of progressieve aandoeningen zoals bepaalde vormen van dementie. De behandeling is gericht op de individuele problematiek. Er worden oefeningen gedaan om het begrijpen, spreken, lezen en schrijven te verbeteren. Ook wordt de patiënt en zijn directe omgeving geleerd hoe zij op een andere manier met elkaar kunnen communiceren. Het kan zijn dat een communicatiehulpmiddel zinvol is. Dan zal de logopedist hierover adviseren en begeleiding bieden.

Stem & Adem

De uitingen van hyperventilatie bezorgen veel angst: duizeligheid, tintelingen, ademnood en hartkloppingen. Je kunt het gevoel krijgen dat je doodgaat. En dat allemaal als gevolg van een verkeerde manier van ademhalen. Het kan iedereen overkomen. Vaak is er een relatie met spanningen, maar het kan ook komen door een verkeerde ademgewoonte. Gelukkig kan een logopedist patiënten behandelen door inzicht te geven en te oefenen.

Gebruik je je stem intensief door veel te spreken of te zingen? Heb je daardoor geregeld keelpijn of stemklachten? En word je daar ook nog eens doodmoe van? Dan is het raadzaam te kijken of een logopedist je kan helpen. Vermoedelijk wel. Dat is belangrijk om permanente stemklachten te voorkomen. De logopedist doet onderzoek, stelt een diagnose, geeft adviezen en kan je begeleiden bij een beter stemgebruik.

Slikken

De mond wordt gebruikt om te spreken, maar ook om te eten en te drinken. Slikstoornissen kunnen ontstaan door veranderingen in de structuren van de mond, de keel en het strottenhoofd. Er kunnen problemen ontstaan in de aansturing van de spieren, of er kan sprake zijn van een plaatselijke beschadiging waardoor het slikken minder goed gaat.

Na hersenletsel (bijvoorbeeld door een beroerte, ongeval, tumor) of een aandoening van het zenuwstelsel (bijvoorbeeld MS, Parkinson, ALS) kan de aansturing van spieren problemen geven. Door een operatie in het hoofd- en halsgebied treden soms plaatselijke beschadigingen op of zijn er belemmeringen waardoor het eten en drinken minder gemakkelijk gaat. Stress en angst kunnen ook leiden tot problemen met het eten en drinken.

Slikstoornissen hebben zowel lichamelijke als sociale gevolgen. Lichamelijke gevolgen zijn bijvoorbeeld verslikken, moeite met kauwen, het blijven hangen van voedsel of ongewenst gewichtsverlies. Sociale gevolgen van slikproblemen zijn bijvoorbeeld dat het nuttigen van een diner in een restaurant kan lastig zijn en dat het plezier in het eten en drinken kan verdwijnen.

Wanneer ga je naar de logopedist?

Volwassenen

Volwassenen kunnen als gevolg van hersenletsel (bv. hersenbloeding), trauma of ziekte problemen ervaren met stem, spraak, taal en slikken.

Onder slikken verstaan we problemen bij het kauwen, bijvoorbeeld als het niet meer goed lukt om voedsel zo fijn te kauwen dat het makkelijk kan worden doorgeslikt. Ook leerkrachten die aan het einde van hun dag hun stem kwijt zijn, of volwassenen die door het roken schade hebben aan de stembanden kunnen terecht bij de logopedist.

SPRAAK

Een beroerte zet je leven op de kop. Opeens kun je grote problemen hebben met eten en drinken, met verslikken tot gevolg. Ook kunnen mensen soms heel moeilijk spreken en uit hun woorden komen. Problemen kunnen minder worden, maar zijn soms blijvend. Goede en snelle hulp is van grote betekenis. Een logopedist kan helpen bij het herstel of omgaan met de nieuwe situatie. Van advies over het soort voedsel tot oefenen met praten. De logopedist is specialist in taal en spraak en wat velen niet weten, ook bij slikproblemen.

Bij een aangezichtsverlamming werken spieren in het gezicht minder goed of helemaal niet meer doordat de aansturing door de zenuwen hapert. Verschillende oorzaken kunnen de boosdoener zijn, waaronder een virus. De aandoening kan tijdelijk van aard zijn, maar is soms helaas permanent. Met alle gevolgen van dien voor het praten, slikken en eten. Speciaal opgeleide logopedisten/mimetherapeuten kunnen patiënten bijstaan met uitleg en advies, begeleiding bij eventueel herstel of hulp om met de aandoening te leren leven.

Dysartrie is een spraakstoornis die wordt veroorzaakt door een beschadiging van het zenuwstelsel. Hierdoor werken de spieren onvoldoende die nodig zijn voor het ademen, de stemgeving en de uitspraak. Dit kan komen door een beroerte, tumor, ongeval, spierziekte of aandoening van de zenuwen. Een logopedist kan iemand helpen bij het verbeteren van de verstaanbaarheid, waarbij het resultaat afhangt van de aard en ernst van de aandoening. De logopedist richt zich niet alleen op de patiënt, maar ook aan de mensen in zijn of haar omgeving.

Je zou het een worsteling met het formuleren van woorden kunnen noemen. De aandoening heet spraakapraxie. Bij woorden komen niet automatisch de bijbehorende klanken en uitspraak naar voren. De hersenen zetten het niet allemaal goed op een rijtje, zou je beeldend kunnen zeggen. Patiënten blijven zoeken naar wat ze willen uitdrukken, maar het lukt ze niet de woorden te vinden. Taal wordt daardoor te complex. De oorzaak is hersenletsel. Een logopedist kan onderzoek doen, zo nodig doorverwijzen en verder een behandelplan opstellen. Daarbij worden ook mensen rondom de patiënt nauw betrokken om te zoeken naar mogelijkheden voor communicatie.

TAAL

Mensen met dyslexie hebben moeite met lezen en/of spellen. De definitie van dyslexie volgens Stichting Dyslexie Nederland (2008): ‘een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau’.

Logopedisten zijn deskundig op het gebied van diagnostiek en behandeling van spraak- en taalstoornissen. Hiermee onderscheiden zij zich van de andere beroepsgroepen die zich met dyslexie bezig houden, bijvoorbeeld orthopedagogen en remedial teachers. Dit is in het bijzonder van belang omdat zij kennis hebben van de diagnostiek en begeleiding van factoren die met dyslexie samenhangen, zoals fonologie (herkennen van klanken) en oproepsnelheid.

Logopedisten zijn vaak al in een vroeg stadium betrokken bij kinderen met dyslexie. Soms is er nog helemaal geen sprake van een kind dat in het leerproces vastloopt, maar zijn er wel al risicofactoren te signaleren. Goede begeleiding in een vroeg stadium ( onder andere met klanken en letters werken) kan dyslexie weliswaar niet voorkomen, maar wel de uitingsvorm ervan verkleinen. Dat de behandeling door een (gespecialiseerde) logopedist een grote bijdrage kan leveren aan het voorkomen van leesproblemen en het verminderen van het gevolg ervan staan buiten kijf.

 

In de behandeling wordt samengewerkt met de ouders en de school van het kind. Ook wordt rekening gehouden met de totale ontwikkeling van het kind en eventueel bijkomende problemen. Regelmatig, vaak oefenen met lezen, spelling en talige omgeving stimuleren is van belang. Ook de omgeving betrekken bij behandeling en stimulatie van de taal vanuit de directe omgeving hoort daarbij.

Afasie is een aandoening die iedereen kan overkomen. Afasie is minder bekend dan bijvoorbeeld Parkinson, terwijl er in Nederland bijna net zoveel mensen aan lijden. De aandoening is een taalstoornis veroorzaakt door niet-aangeboren hersenletsel. Afasie ontstaat vaak na een beroerte, maar kan ook het gevolg zijn van een trauma, tumoren of progressieve aandoeningen zoals bepaalde vormen van dementie. De behandeling is gericht op de individuele problematiek. Er worden oefeningen gedaan om het begrijpen, spreken, lezen en schrijven te verbeteren. Ook wordt de patiënt en zijn directe omgeving geleerd hoe zij op een andere manier met elkaar kunnen communiceren. Het kan zijn dat een communicatiehulpmiddel zinvol is. Dan zal de logopedist hierover adviseren en begeleiding bieden.

Stem & Adem

De uitingen van hyperventilatie bezorgen veel angst: duizeligheid, tintelingen, ademnood en hartkloppingen. Je kunt het gevoel krijgen dat je doodgaat. En dat allemaal als gevolg van een verkeerde manier van ademhalen. Het kan iedereen overkomen. Vaak is er een relatie met spanningen, maar het kan ook komen door een verkeerde ademgewoonte. Gelukkig kan een logopedist patiënten behandelen door inzicht te geven en te oefenen.

Gebruik je je stem intensief door veel te spreken of te zingen? Heb je daardoor geregeld keelpijn of stemklachten? En word je daar ook nog eens doodmoe van? Dan is het raadzaam te kijken of een logopedist je kan helpen. Vermoedelijk wel. Dat is belangrijk om permanente stemklachten te voorkomen. De logopedist doet onderzoek, stelt een diagnose, geeft adviezen en kan je begeleiden bij een beter stemgebruik.

Slikken

De mond wordt gebruikt om te spreken, maar ook om te eten en te drinken. Slikstoornissen kunnen ontstaan door veranderingen in de structuren van de mond, de keel en het strottenhoofd. Er kunnen problemen ontstaan in de aansturing van de spieren, of er kan sprake zijn van een plaatselijke beschadiging waardoor het slikken minder goed gaat.

Na hersenletsel (bijvoorbeeld door een beroerte, ongeval, tumor) of een aandoening van het zenuwstelsel (bijvoorbeeld MS, Parkinson, ALS) kan de aansturing van spieren problemen geven. Door een operatie in het hoofd- en halsgebied treden soms plaatselijke beschadigingen op of zijn er belemmeringen waardoor het eten en drinken minder gemakkelijk gaat. Stress en angst kunnen ook leiden tot problemen met het eten en drinken.

Slikstoornissen hebben zowel lichamelijke als sociale gevolgen. Lichamelijke gevolgen zijn bijvoorbeeld verslikken, moeite met kauwen, het blijven hangen van voedsel of ongewenst gewichtsverlies. Sociale gevolgen van slikproblemen zijn bijvoorbeeld dat het nuttigen van een diner in een restaurant kan lastig zijn en dat het plezier in het eten en drinken kan verdwijnen.

Meld je aan bij logopediepraktijk Qcenter

Vul dit formulier in en we nemen uw aanvraag binnen 48 uur in behandeling.