Logopedie voor kinderen

Een logopedist behandelt mensen in iedere levensfase: van nul tot honderd jaar. Bij iedere levensfase horen andere zorgvragen. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan: een baby of dreumes waarbij eten en drinken niet vanzelf gaat, kinderen die problemen hebben met de spraak, taal of het lezen, volwassenen die problemen hebben met de stem of ademhaling en ouderen die bijvoorbeeld problemen hebben met de spraak, taal of het goed kunnen doorslikken van voedsel als gevolg van een herseninfarct.

Logopedie voor kinderen

Een logopedist behandelt mensen in iedere levensfase: van nul tot honderd jaar. Bij iedere levensfase horen andere zorgvragen. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan: een baby of dreumes waarbij eten en drinken niet vanzelf gaat, kinderen die problemen hebben met de spraak, taal of het lezen, volwassenen die problemen hebben met de stem of ademhaling en ouderen die bijvoorbeeld problemen hebben met de spraak, taal of het goed kunnen doorslikken van voedsel als gevolg van een herseninfarct.

Logopedie voor kinderen

Een logopedist behandelt mensen in iedere levensfase: van nul tot honderd jaar. Bij iedere levensfase horen andere zorgvragen. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan: een baby of dreumes waarbij eten en drinken niet vanzelf gaat, kinderen die problemen hebben met de spraak, taal of het lezen, volwassenen die problemen hebben met de stem of ademhaling en ouderen die bijvoorbeeld problemen hebben met de spraak, taal of het goed kunnen doorslikken van voedsel als gevolg van een herseninfarct.

Wanneer ga je naar de logopedist?

BABY'S

Drinken en eten zijn belangrijk om ervoor te zorgen dat jouw baby of peuter goed kan groeien en ontwikkelen. Als dit bij jouw baby of peuter niet vanzelf gaat, kan dit je erg onzeker maken. Is drinken uit de borst of fles, het leren eten van een lepel, het drinken uit een beker, het leren kauwen moeilijk? Blijft jouw kleintje lang en veel kwijlen? Of hebben jullie hier twijfels over? Dan kan je terecht bij Q Center Logopedie.

KINDEREN

Een logopedische stoornis bij kinderen kan verschillende oorzaken hebben. Zo’n stoornis heeft bij kinderen vaak te maken met de ontwikkeling van spraak en taal. De ontwikkeling van spraak en taal verloopt niet bij ieder kind even snel. Veel voorkomende stoornissen zijn bijvoorbeeld: spraak- taalproblemen, stotteren, stemproblemen en leesproblemen.

Twijfel je of ben je bezorgd over de ontwikkeling van de spraak of taal bij jouw kind? Bij Q Center Logopedie onderzoeken, adviseren en behandelen we alle stoornissen indien nodig. Wacht vooral niet te lang af, want juist op deze leeftijd, kan de ontwikkeling met een klein beetje hulp hele grote sprongen maken.

SPRAAK

Kinderen kunnen gewoontes ontwikkelen die schadelijk zijn voor hun ontwikkeling en gezondheid. Bij afwijkende mondgewoontes kun je denken aan het permanent ademen door de mond, op een afwijkende manier slikken of kauwen, aan nagelbijten of duim- of vingerzuigen. Gelukkig kan een logopedist hulp bieden om van die gewoontes af te komen om zo narigheden als bijvoorbeeld oorontstekingen en scheefgroei van de tanden tegen te gaan. Dat kan met gerichte oefeningen ( Oro-myofunctionele therapie ).

Het is niet levensbedreigend of gevaarlijk, maar je kunt het wel als heel hinderlijk ervaren. Door slissen of lispelen gaat de uitspraak van bepaalde letters, zoals de [s] niet helemaal goed. De tong komt dan vaak tussen de tanden. Het kan op alle leeftijden voorkomen. Een onbewust verkeerd gebruik van de tong is de boosdoener. Vaak gaan slissen en lispelen samen met duim- en vingerzuigen. Een logopedist kan helpen ervan af te komen. Na onderzoek naar de oorzaak, kan een behandeling starten, gericht op versterking van de spieren in de mond en het juiste gebruik van de tong.

Kinderen die niet of héél moeizaam leren praten of verkeerd spreken. Het is een bron van zorg voor ouders, omdat de communicatie problematisch wordt. Bij de aandoening verbale ontwikkelingsdyspraxie is deskundige hulp nodig. Het lost zich niet vanzelf op. Hierbij kan de logopedist een grote rol spelen. Eerst bij onderzoek naar spraak en mondmotoriek, vervolgens met een gerichte therapie. Omdat die al kan starten als een kind 2 of 3 jaar oud is, gebruikt de logopedist speelse technieken. Voor resultaat is geregelde en consequente training nodig, ook thuis. Ouders of verzorgden krijgen daarbij begeleiding.

Jonge kinderen die met verstaanbaar spreken duidelijk achterblijven bij leeftijdgenootjes, hebben mogelijk een vertraagde spraakontwikkeling. Kinderen laten bijvoorbeeld klanken weg ( stoel – toel ) of vervangen klanken door andere klanken ( kip – tip ).  Soms is er een duidelijke (medische) oorzaak, soms ook niet. In alle gevallen is het belangrijk problemen vroeg te onderkennen. Dat voorkomt dat een kind onnodig achterstand oploopt of zich niet prettig voelt. In het algemeen is behandeling heel goed mogelijk. Een logopedist kan onderzoek doen, zelf met het kind aan de slag gaan of ouders begeleiden.

TAAL

Mensen met dyslexie hebben moeite met lezen en/of spellen. De definitie van dyslexie volgens Stichting Dyslexie Nederland (2008): ‘een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau’.

Logopedisten zijn deskundig op het gebied van diagnostiek en behandeling van spraak- en taalstoornissen. Hiermee onderscheiden zij zich van de andere beroepsgroepen die zich met dyslexie bezig houden, bijvoorbeeld orthopedagogen en remedial teachers. Dit is in het bijzonder van belang omdat zij kennis hebben van de diagnostiek en begeleiding van factoren die met dyslexie samenhangen, zoals fonologie (herkennen van klanken) en oproepsnelheid.

Logopedisten zijn vaak al in een vroeg stadium betrokken bij kinderen met dyslexie. Soms is er nog helemaal geen sprake van een kind dat in het leerproces vastloopt, maar zijn er wel al risicofactoren te signaleren. Goede begeleiding in een vroeg stadium ( onder andere met klanken en letters werken) kan dyslexie weliswaar niet voorkomen, maar wel de uitingsvorm ervan verkleinen. Dat de behandeling door een (gespecialiseerde) logopedist een grote bijdrage kan leveren aan het voorkomen van leesproblemen en het verminderen van het gevolg ervan staan buiten kijf.

 

In de behandeling wordt samengewerkt met de ouders en de school van het kind. Ook wordt rekening gehouden met de totale ontwikkeling van het kind en eventueel bijkomende problemen. Regelmatig, vaak oefenen met lezen, spelling en talige omgeving stimuleren is van belang. Ook de omgeving betrekken bij behandeling en stimulatie van de taal vanuit de directe omgeving hoort daarbij.

Praat uw peuter nog niet of nog nauwelijks? Is uw kind stil in de klas, praat hij onverstaanbaar of struikelt hij voortdurend over zijn woorden? Begrijpt uw kind niet altijd wat u zegt? Dan bestaat de kans dat uw kind een taalontwikkelingsstoornis (TOS) heeft.

Bij jonge kinderen bestaat de behandeling vaak uit een combinatie van indirecte behandeling (begeleiding van ouders/ omgeving) en directe behandeling (werken met het kind).

De indirecte behandeling gaat om de begeleiding van de ouders. (Hanen ouderbegeleiding)

Wanneer een kind TOS heeft, is communicatie (spreken) niet altijd makkelijk. Het kind begrijpt zijn ouders vaak onvoldoende. Het kind kan zichzelf ook niet goed duidelijk maken. Daardoor begrijpt men elkaar verkeerd.

De logopedist kan ouders helpen in de communicatie met hun kind. De logopedist leert ouders kleine signalen (tekens) van hun kind op te vangen. En leert hen te reageren op hun kind op een manier die helpt bij het leren van nieuwe taal.

De directe behandeling gaat over de onderdelen van de taal die het betreffende kind lastig vindt.

Enkele voorbeelden:

 • Bij kinderen die moeilijk verstaanbaar zijn biedt de logopedist therapie aan die de spraak verbetert. Er zijn verschillende problemen in de verstaanbaarheid. Het type probleem bepaalt welke behandeling het beste zal werken.
 • Kinderen met een kleine woordenschat, gaan nieuwe woorden leren. Hierbij kiest de logopedist voor woorden die het kind vaak nodig heeft. Het liefst sluit de logopedist aan bij thema’s of woorden die in het peuteraanbod of op school ook aan bod komen.
 • Kinderen met problemen in het taalbegrip, krijgen oefeningen om het taalbegrip te verbeteren.
 • Kinderen met problemen in het vormen van zinnen, kunnen verschillende spelletjes en oefeningen doen. Het doel daarbij is om de zinnen langer en ingewikkelder te maken.
 • Sommige kinderen hebben moeite met bijvoorbeeld meervouden (boom-bomen) of het veranderen van werkwoorden (lopen- loopt – liep). Dit kunnen we al spelend samen oefenen.
 • Kinderen die moeite hebben met het vertellen van een gebeurtenis of verhaal, gaan dit oefenen. Zij leren om hun verhaal met een vaste opbouw te vertellen.

Bij oudere kinderen (bovenbouw/ voortgezet onderwijs) richt de logopedische behandeling zich meer en meer op het leren omgaan met TOS. Hoe ouder kinderen worden, hoe moeilijker het voor hen is om sommige taalonderdelen te leren. Ze kunnen bijvoorbeeld wel manieren leren om informatie beter te onthouden. Of om hun boodschap over te brengen als ze niet op een bepaald woord kunnen komen.

Voor oudere kinderen is het belangrijk dat zij ook weten dat zij TOS hebben en wat dat voor hen betekent. Wat kunnen zij heel goed, wat vinden zij lastig? En wat hebben ze van de ander nodig om goed te kunnen communiceren (praten/schrijven).

 

Slikken

Drinken en eten zijn belangrijk om ervoor te zorgen dat jouw baby of peuter goed kan groeien en ontwikkelen. Als dit bij jouw baby of peuter niet vanzelf gaat, kan dit je erg onzeker maken. Is drinken uit de borst of fles, het leren eten van een lepel, het drinken uit een beker, het leren kauwen moeilijk? Blijft jouw kleintje lang en veel kwijlen? Of hebben jullie hier twijfels over? Dan kan je terecht bij een (preverbaal) logopedist. De (preverbaal) logopedist kijkt met je mee hoe het voeden verloopt, geeft advies en begeleidt of behandelt indien nodig.

Wanneer ga je naar de logopedist?

BABY'S

Drinken en eten zijn belangrijk om ervoor te zorgen dat jouw baby of peuter goed kan groeien en ontwikkelen. Als dit bij jouw baby of peuter niet vanzelf gaat, kan dit je erg onzeker maken. Is drinken uit de borst of fles, het leren eten van een lepel, het drinken uit een beker, het leren kauwen moeilijk? Blijft jouw kleintje lang en veel kwijlen? Of hebben jullie hier twijfels over? Dan kan je terecht bij Q Center Logopedie.

KINDEREN

Een logopedische stoornis bij kinderen kan verschillende oorzaken hebben. Zo’n stoornis heeft bij kinderen vaak te maken met de ontwikkeling van spraak en taal. De ontwikkeling van spraak en taal verloopt niet bij ieder kind even snel. Veel voorkomende stoornissen zijn bijvoorbeeld: spraak- taalproblemen, stotteren, stemproblemen en leesproblemen.

Twijfel je of ben je bezorgd over de ontwikkeling van de spraak of taal bij jouw kind? Bij Q Center Logopedie onderzoeken, adviseren en behandelen we alle stoornissen indien nodig. Wacht vooral niet te lang af, want juist op deze leeftijd, kan de ontwikkeling met een klein beetje hulp hele grote sprongen maken.

SPRAAK

Kinderen kunnen gewoontes ontwikkelen die schadelijk zijn voor hun ontwikkeling en gezondheid. Bij afwijkende mondgewoontes kun je denken aan het permanent ademen door de mond, op een afwijkende manier slikken of kauwen, aan nagelbijten of duim- of vingerzuigen. Gelukkig kan een logopedist hulp bieden om van die gewoontes af te komen om zo narigheden als bijvoorbeeld oorontstekingen en scheefgroei van de tanden tegen te gaan. Dat kan met gerichte oefeningen ( Oro-myofunctionele therapie ).

Het is niet levensbedreigend of gevaarlijk, maar je kunt het wel als heel hinderlijk ervaren. Door slissen of lispelen gaat de uitspraak van bepaalde letters, zoals de [s] niet helemaal goed. De tong komt dan vaak tussen de tanden. Het kan op alle leeftijden voorkomen. Een onbewust verkeerd gebruik van de tong is de boosdoener. Vaak gaan slissen en lispelen samen met duim- en vingerzuigen. Een logopedist kan helpen ervan af te komen. Na onderzoek naar de oorzaak, kan een behandeling starten, gericht op versterking van de spieren in de mond en het juiste gebruik van de tong.

Kinderen die niet of héél moeizaam leren praten of verkeerd spreken. Het is een bron van zorg voor ouders, omdat de communicatie problematisch wordt. Bij de aandoening verbale ontwikkelingsdyspraxie is deskundige hulp nodig. Het lost zich niet vanzelf op. Hierbij kan de logopedist een grote rol spelen. Eerst bij onderzoek naar spraak en mondmotoriek, vervolgens met een gerichte therapie. Omdat die al kan starten als een kind 2 of 3 jaar oud is, gebruikt de logopedist speelse technieken. Voor resultaat is geregelde en consequente training nodig, ook thuis. Ouders of verzorgden krijgen daarbij begeleiding.

Jonge kinderen die met verstaanbaar spreken duidelijk achterblijven bij leeftijdgenootjes, hebben mogelijk een vertraagde spraakontwikkeling. Kinderen laten bijvoorbeeld klanken weg ( stoel – toel ) of vervangen klanken door andere klanken ( kip – tip ).  Soms is er een duidelijke (medische) oorzaak, soms ook niet. In alle gevallen is het belangrijk problemen vroeg te onderkennen. Dat voorkomt dat een kind onnodig achterstand oploopt of zich niet prettig voelt. In het algemeen is behandeling heel goed mogelijk. Een logopedist kan onderzoek doen, zelf met het kind aan de slag gaan of ouders begeleiden.

TAAL

Mensen met dyslexie hebben moeite met lezen en/of spellen. De definitie van dyslexie volgens Stichting Dyslexie Nederland (2008): ‘een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau’.

Logopedisten zijn deskundig op het gebied van diagnostiek en behandeling van spraak- en taalstoornissen. Hiermee onderscheiden zij zich van de andere beroepsgroepen die zich met dyslexie bezig houden, bijvoorbeeld orthopedagogen en remedial teachers. Dit is in het bijzonder van belang omdat zij kennis hebben van de diagnostiek en begeleiding van factoren die met dyslexie samenhangen, zoals fonologie (herkennen van klanken) en oproepsnelheid.

Logopedisten zijn vaak al in een vroeg stadium betrokken bij kinderen met dyslexie. Soms is er nog helemaal geen sprake van een kind dat in het leerproces vastloopt, maar zijn er wel al risicofactoren te signaleren. Goede begeleiding in een vroeg stadium ( onder andere met klanken en letters werken) kan dyslexie weliswaar niet voorkomen, maar wel de uitingsvorm ervan verkleinen. Dat de behandeling door een (gespecialiseerde) logopedist een grote bijdrage kan leveren aan het voorkomen van leesproblemen en het verminderen van het gevolg ervan staan buiten kijf.

 

In de behandeling wordt samengewerkt met de ouders en de school van het kind. Ook wordt rekening gehouden met de totale ontwikkeling van het kind en eventueel bijkomende problemen. Regelmatig, vaak oefenen met lezen, spelling en talige omgeving stimuleren is van belang. Ook de omgeving betrekken bij behandeling en stimulatie van de taal vanuit de directe omgeving hoort daarbij.

Praat uw peuter nog niet of nog nauwelijks? Is uw kind stil in de klas, praat hij onverstaanbaar of struikelt hij voortdurend over zijn woorden? Begrijpt uw kind niet altijd wat u zegt? Dan bestaat de kans dat uw kind een taalontwikkelingsstoornis (TOS) heeft.

Bij jonge kinderen bestaat de behandeling vaak uit een combinatie van indirecte behandeling (begeleiding van ouders/ omgeving) en directe behandeling (werken met het kind).

De indirecte behandeling gaat om de begeleiding van de ouders. (Hanen ouderbegeleiding)

Wanneer een kind TOS heeft, is communicatie (spreken) niet altijd makkelijk. Het kind begrijpt zijn ouders vaak onvoldoende. Het kind kan zichzelf ook niet goed duidelijk maken. Daardoor begrijpt men elkaar verkeerd.

De logopedist kan ouders helpen in de communicatie met hun kind. De logopedist leert ouders kleine signalen (tekens) van hun kind op te vangen. En leert hen te reageren op hun kind op een manier die helpt bij het leren van nieuwe taal.

De directe behandeling gaat over de onderdelen van de taal die het betreffende kind lastig vindt.

Enkele voorbeelden:

 • Bij kinderen die moeilijk verstaanbaar zijn biedt de logopedist therapie aan die de spraak verbetert. Er zijn verschillende problemen in de verstaanbaarheid. Het type probleem bepaalt welke behandeling het beste zal werken.
 • Kinderen met een kleine woordenschat, gaan nieuwe woorden leren. Hierbij kiest de logopedist voor woorden die het kind vaak nodig heeft. Het liefst sluit de logopedist aan bij thema’s of woorden die in het peuteraanbod of op school ook aan bod komen.
 • Kinderen met problemen in het taalbegrip, krijgen oefeningen om het taalbegrip te verbeteren.
 • Kinderen met problemen in het vormen van zinnen, kunnen verschillende spelletjes en oefeningen doen. Het doel daarbij is om de zinnen langer en ingewikkelder te maken.
 • Sommige kinderen hebben moeite met bijvoorbeeld meervouden (boom-bomen) of het veranderen van werkwoorden (lopen- loopt – liep). Dit kunnen we al spelend samen oefenen.
 • Kinderen die moeite hebben met het vertellen van een gebeurtenis of verhaal, gaan dit oefenen. Zij leren om hun verhaal met een vaste opbouw te vertellen.

Bij oudere kinderen (bovenbouw/ voortgezet onderwijs) richt de logopedische behandeling zich meer en meer op het leren omgaan met TOS. Hoe ouder kinderen worden, hoe moeilijker het voor hen is om sommige taalonderdelen te leren. Ze kunnen bijvoorbeeld wel manieren leren om informatie beter te onthouden. Of om hun boodschap over te brengen als ze niet op een bepaald woord kunnen komen.

Voor oudere kinderen is het belangrijk dat zij ook weten dat zij TOS hebben en wat dat voor hen betekent. Wat kunnen zij heel goed, wat vinden zij lastig? En wat hebben ze van de ander nodig om goed te kunnen communiceren (praten/schrijven).

 

Slikken

Drinken en eten zijn belangrijk om ervoor te zorgen dat jouw baby of peuter goed kan groeien en ontwikkelen. Als dit bij jouw baby of peuter niet vanzelf gaat, kan dit je erg onzeker maken. Is drinken uit de borst of fles, het leren eten van een lepel, het drinken uit een beker, het leren kauwen moeilijk? Blijft jouw kleintje lang en veel kwijlen? Of hebben jullie hier twijfels over? Dan kan je terecht bij een (preverbaal) logopedist. De (preverbaal) logopedist kijkt met je mee hoe het voeden verloopt, geeft advies en begeleidt of behandelt indien nodig.

Meld je aan bij logopediepraktijk Qcenter

Vul dit formulier in en we nemen uw aanvraag binnen 48 uur in behandeling.