Location,TX 75035,USA
info@yourmail.com

Telelogopedie via Zoom

Esther Göertz

Babette Thijssen

Virginie Claessen

Kylana Meens

Wat is telelogopedie?
Telelogopedie werkt in principe net zoals traditionele logopedie. Alleen bij telelogopedie zie en hoor je de logopediste via het beeldscherm van je computer. En de logopediste ziet en hoort jou. Wekelijks worden er via een webcam therapeutische oefeningen gedaan. Bij kinderen bevordert telelogopedie vaak de motivatie en stimuleert het het regelmatig oefenen. Soms kan het zijn dat de logopedist vooraf een oefening mailt die jullie vervolgens samen kunnen doen.

Waarom telelogopedie?
Soms is het even niet mogelijk om naar onze praktijk te komen. Zeker nu het coronavirus in Nederland ervoor zorgt dat mensen zoveel mogelijk thuis blijven. Op die momenten kan telelogopedie uitkomst bieden. Zo kan de logopedie voortgezet worden vanuit thuis en kan de zorg zo goed mogelijk gecontinueerd worden.

Vergoeding
Logopedie wordt door de zorgverzekeraars vergoed vanuit het basispakket, als de behandeling plaatsvindt op basis van een verwijzing door een arts of specialist. Of nadat u zich direct heeft aangemeld middels Direct Toegankelijke Logopedie.

Inloggen voor telelogopedie op de laptop

Stap 1

Klik op de foto van uw logopedist om te beginnen.

Stap 2

Accepteer de algemene voorwaarden.

Stap 3

Wacht tot de logopedist aanwezig is en vul dan uw naam in.

Stap 4

Geef toestemming voor het gebruik van uw microfoon door op "Join Audio by Computer" te klikken . 

Stap 5

Schakel de camera in en geef toestemming voor het gebruik hiervan. 

Inloggen voor telelogopedie op de laptop

Stap 1

Installeer de app "ZOOM Cloud Meetings" van de Google Play Store of Apple store.

Stap 2

Kopieer de Meeting ID onder de foto van jouw logopedist.