Location,TX 75035,USA
info@yourmail.com

Eerste afspraak

Eerste afspraak

Aanmelding

Wanneer er mogelijk logopedische problemen zijn bij u of uw kind, dan kunt u zichzelf of uw kind via het aanmeldformulier hiernaast, via e-mail of telefonisch bij ons aanmelden. In de regel kunnen wij u of uw kind in de week na de aanmelding al zien voor een screening en/of intakegesprek.

Wat u dient mee te nemen:
Er zijn een aantal dingen die u nodig heeft tijdens de eerste afspraak:

– de verwijsbrief van uw huisarts of specialist;
– een geldig legitimatiebewijs
– uw zorgverzekeringpasje

   

Werkwijze

Intake

Na de aanmelding volgt, als u zonder verwijzing komt, eerst een screening (kort vooronderzoek). Deze screening is bedoeld om te beoordelen of uw hulpvraag aansluit bij het expertisegebied van de logopedist.

Komt u op verwijzing van een arts of specialist, dan vindt meteen een intakegesprek plaats waarbij uw hulpvraag besproken/verhelderd wordt. Hierbij worden de voorgeschiedenis en de factoren die van belang zijn bij het ontstaan en eventueel in stand houden van het probleem in kaart gebracht.

Tijdens de eerste afspraak dient u ter legitimatie een geldig identiteitsbewijs mee te brengen. Hier leest u waarom.

 

Logopedische onderzoek

Na het intake- en anamnesegesprek volgt in de meeste gevallen een logopedisch onderzoek. De onderzoeksfase kan, afhankelijk van de problematiek, meerdere zittingen in beslag nemen. Na het onderzoek zullen wij in overleg met u de vervolgaanpak bepalen.

Eveneens krijgt u van uw behandelend logopedist na het onderzoek een behandelovereenkomst mee. Uw behandelend logopedist zal u vragen deze overeenkomst te ondertekenen voor gezien.

 

Behandeling

Binnen de praktijk wordt uitsluitend op afspraak behandeld. De tijd wordt in overleg met u vastgesteld en is meestal een wekelijks vast terugkerend tijdstip. De afspraken bedragen in totaal 30 minuten, waarvan 25 minuten cliëntgebonden zijn. De laatste 5 minuten zijn gereserveerd voor het evalueren/nabespreken met de cliënt of ouder(s)/verzorger(s). De duur van de behandelperiode varieert sterk en is afhankelijk van de ernst en de aard van het probleem en de motivatie/inzet van de cliënt

 

Samenwerking en overleg

Tijdens het logopedisch zorgproces hebben wij zeer regelmatig contact (overleg) met onder andere collega logopedisten, leerkrachten, intern en/of ambulant begeleiders, artsen en andere (para)medici. Uiteraard vindt overleg uitsluitend plaats met toestemming van de cliënt of diens ouder(s)/verzorger(s).

Meteen een afspraak maken?

Vul onderstaand aanmeldformulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op om een afspraak te maken.

    Directe toegankelijkheid logopedie

    Onze praktijk kan zonder tussenkomst van een arts worden geconsulteerd. Dit houdt in dat u in de meeste gevallen (dit is afhankelijk van uw zorgverzekeraar) ook zonder verwijsbrief van uw (huis)arts, specialist, tandarts of orthodontist bij ons terecht kunt. Bij aanmelding kunnen wij u hierover verder informeren.

     
    DTL screening
    Als u zonder verwijsbrief komt, vindt er een zogenaamde DTL-screening plaats. Uw hulpvraag is hierbij leidend. Tijdens de screening bepalen we of u met uw hulpvraag thuishoort bij de logopedist. Met andere woorden: de logopedist toetst voor de eventuele behandeling of uw hulpvraag behoort tot het vakgebied van de logopedie. De logopedist heeft hierbij een signalerende functie en is alert op afwijkende symptomen, de zogenaamde 'rode vlaggen'. Indien nodig informeert de logopedist de huisarts.